Τεχνικές

Πρακτικές δεξιότητες που οδηγούν στην αποτελεσματική επίτευξη στόχων μέσω διαδικασιών που δεν είναι άμεσα προφανείς.

Η Τεχνική είναι όπως και η μέθοδο, μια απάντηση στην ερώτηση “Με ποιο τρόπο”. Επίσης είναι ένα μέσον ως προς ένα σκοπό αλλά πάντα σε πρακτικό επίπεδο.

Η τεχνική περιέχει στάδια σχετικά περιορισμένων πρακτικών και συγκεκριμένων χειρισμών εφαρμοσμένων σε επίσης συγκεκριμένους στόχους.

Τεχνικές είναι τα εργαλεία τα οποία τίθενται στην διάθεση της διαπραγμάτευσης και οργανώνονται από την μέθοδο.

Δεξιότητα χαρακτηρίζεται η δυνατότητα ενός ατόμου να επιτυγχάνει κάποιο συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα, με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και χρόνο (αξιοποίηση και εφαρμογή γνώσεων για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων).

Οι δεξιότητες είναι βασισμένες στην ανάπτυξη ικανοτήτων, δεν είναι έμφυτες αλλά αποκτώνται, αναπτύσσονται με τη μάθηση μέσω του συνόλου της εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης (training).

Snake

Medium term trading style

Η τεχνική Snake είναι μία από τις 4 τεχνικές διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούμε για να εμπλακούμε στην αγορά με στόχο την δημιουργία αποδόσεων. Είναι δραστήρια τεχνική για ενεργητική διαπραγμάτευση.

Χρονικό διάστημα : Ημέρες έως μερικές εβδομάδες
Συνιστάται για : Αυτόνομους έμπειρους Trader
Απαραίτητη γνώση : Trading method
Trader Profile : Active, Directional, Trend Follower

Macro

Long term trading style

Η τεχνική Macro είναι μία από τις 4 τεχνικές διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούμε για να εμπλακούμε στην αγορά με στόχο την δημιουργία μεγάλων αποδόσεων.

Χρονικό διάστημα : Εβδομάδες έως μερικούς μήνες
Συνιστάται για : Αυτόνομους έμπειρους Trader
Απαραίτητη γνώση : Trading method
Trader Profile : Directional, Trend Follower

Micro

Advance short term trading style

Η τεχνική Micro είναι μία από τις 4 τεχνικές Trading που χρησιμοποιούμε για να εμπλακούμε στην αγορά με στόχο την δημιουργία μικρών και συχνών αποδόσεων.

Χρονικό διάστημα : Ώρες έως μερικές μέρες
Συνιστάται για : Αυτόνομους έμπειρους Trader
Απαραίτητη γνώση : Trading method
Trader Profile : Experienced, Aggressive, Active.

Sniper

Advance short term trading style

Η τεχνική Sniper είναι μία από τις 4 τεχνικές Trading που χρησιμοποιούμε για να εμπλακούμε στην αγορά με στόχο την δημιουργία μικρών αποδόσεων όταν η τιμή δεν έχει κατεύθυνση, "όταν η αγορά δυσκολεύει".

Χρονικό διάστημα : Ώρες έως μερικές μέρες
Συνιστάται για : Αυτόνομους έμπειρους Trader
Απαραίτητη γνώση : Trading method
Trader Profile : Experienced, Aggressive, Active.